Info Renovatie
Info Zonneboiler Ondersteuning woningverwarming Zonnecollectoren
Info Werkingsprincipe Types warmtepompen

Zonnepanelen voor de ondersteuning van de verwarming

 

Indien we het collectoroppervlak groter gaan dimensioneren, kunnen de zonnepanelen niet alleen instaan voor de verwarming van het sanitair water, maar ook voor de ondersteuning van de kamerverwarming.

Bij een dergelijk systeem wordt de totale collectoroppervlakte verdubbeld en gaan we niet meer gaan werken met een boiler maar met een zogenaamde buffer.
In tegenstelling tot een zonneboiler, die gevuld wordt met sanitair water, gaan we bij dit systeem werken met een buffer van 750 liter inhoud, die gekoppeld wordt aan het hydraulisch circuit van de cv-installatie, en dus gevuld is met water uit de cv-installatie.

De werking van dit systeem is als volgt:

Men spreekt bij dit systeem over een buffer met een gelaagde werking. Men kan namelijk 3 gebieden onderscheiden in de buffer:

- Onderaan (koudste punt van de buffer) wordt via een warmtewisselaar het bufferwater opgewarmd door de zonnepanelen.

- Bovenaan loopt het sanitair water via een spiraal door de buffer en wordt op zijn beurt opgewarmd door het warme bufferwater.
Indien nodig kan de naverwarming gebeuren door de cv-ketel die weer enkel deze bovenste laag van de buffer opwarmt, zodat in de winter niet het volledige buffervolume op temperatuur gehouden te worden.

- In het midden van de boiler bevindt zich een tussengebied. Indien de zonne-inval sterk genoeg is om het bufferwater voldoende op te warmen, en de temperatuur van het water in dit tussengebied hoog genoeg is, zal dit water gebruikt worden voor de kamerverwarming.

Om bij dit systeem gebruik te kunnen maken van de zonne-energie voor de kamerverwarming, moet de retourtemperatuur van de cv-installatie lager liggen dat de temperatuur van het water in het midden van de buffer. Zoals bij de condensatieketels gaan we dus best gaan werken met een cv-installatie die gedimensioneerd is op een lager regime. Ideaal is te werken in combinatie met een vloerverwarming.

 

<= Vorige pagina ° Volgende pagina =>