Info Renovatie
Info Zonneboiler Ondersteuning woningverwarming Zonnecollectoren
Info Werkingsprincipe Types warmtepompen

Werkingsprincipe van een warmtepomp

 

Een warmtepomp werkt in principe hetzelfde als een koelkast, en transporteert de warmte uit een kouder medium (= omgeving) naar een warmer medium (= ons verwarmingssyteem). Omdat dit tegen de natuurlijke weg van de warmte in is (de warmte loopt normaal van een warm naar een koud medium), moeten we hiervoor een bepaalde arbeid gaan leveren. We zullen hiervoor een compressor gaan gebruiken die elektrische energie gaat benutten om deze nodige arbeid te verrichten.

Een warmtepomp verbruikt dus elektrische energie om warmte op te wekken. De hoeveelheid warmte die opgewekt kan worden per eenheid van opgenomen elektrische energie wordt de winstfactor of COP (Coëfficient Of Performance) genoemd en is een maat voor het rendement van de warmtepomp. Een goede warmtepomp heeft een COP van 4 à 5. Dit wil zeggen dat per kWh elektriciteit die verbruikt wordt, de warmtepomp 4 tot 5 kWh aan nuttige warmte kan produceren. Ter vergelijking: een elektrische weerstand zal per kWh verbruikte elektriciteit slechts 1 kWh aan nuttige warmte afgeven (COP = 1).

De compressor transporteert de warmte van een kouder medium naar een warmer medium. Hoe groter het temperatuursverschil is tussen het koude en het warme medium, des te groter zal de arbeid moeten zijn die de compressor moet leveren. De winstfactor zal dan logischerwijs ook dalen. Om een zo groot mogelijke winstfactor te bekomen zal men dus het temperatuursverschil tussen de twee media zo klein mogelijk moeten houden. Omdat vloerverwarming werkt op een veel lagere temperatuur (ca 35°C) dan de traditionele verwarming met radiatoren (ca 70°C) is dit dan ook een ideale toepassing in combinatie met onze warmtepomp.

 

<= Vorige pagina ° Volgende pagina =>