Info Renovatie
Info Zonneboiler Ondersteuning woningverwarming Zonnecollectoren
Info Werkingsprincipe Types warmtepompen

Types warmtepompen

 

Een warmtepomp haalt de aanwezige warmte uit de natuur en transporteert deze naar onze verwarmingsinstallatie. Men kan de warmtepompen gaan indelen op basis van het medium waaruit de warmte onttrokken zal worden. Zo zijn er lucht-water, water-water en bodem-water warmtepompen.
De lucht-water warmtepompen gaan de warmte onttrekken aan de buitenlucht. Dit zijn de meest eenvoudige en dus de meest voordelige warmtepompen, maar omdat de temperatuur van de buitenlucht veel schommelt gedurende het jaar, zal het rendement ook vrij veel variëren tussen de warme en de koude seizoenen.

vitocal 300A


De water-water warmtepompen gaan grondwater ontrekken uit de bodem en de warmte uit dit grondwater benutten om onze woning op te warmen. Omdat het grondwater een constante temperatuur heeft van 10 à 14 °C en overvloedig aanwezig is, zal de COP van een water-water warmtepomp ook hoog zijn en weinig variëren. De hoge investeringskost, de technische compexiteit en de mogelijke milieuproblemen zijn wel drempels die de installatie van dergelijk type warmtepomp kunnen beïnvloeden.

Een bodem-waterwarmtepomp is het type dat in Vlaanderen het meest toegepast wordt. Deze warmtepomp gaat via leidingen die in de grond liggen (=warmtewisselaar), de warmte gaan onttrekken uit de bodem. Er zijn twee manieren om deze warmtewisselaar in de bodem te plaatsen, horizontaal of verticaal.
Bij een horizontale warmtewisselaar wordt de leidingen op een diepte van ca. 1m in de grond ingegraven. Op deze diepte schommelt de bodemtemperatuur tussen de 4 en 17°C. Om voldoende warmte te kunnen ontrekken is voor een gemiddelde woning echter een grondoppervlak nodig tussen 200 en 500m2, wat niet overal haalbaar is.

Plaatsing van een horizontale grondwarmtewisselaar

Bij een verticale warmtewisselaar worden op 1 of meerdere plaatsen aardsondes in de grond gestoken tot op een diepte van 100m. Door deze sondes gaat een vloeistof stromen die de warmte uit de bodem gaan onttrekken en transporteren naar onze warmtepomp. Dit type van warmtewisselaar neemt slechts een zeer kleine oppervlakte in beslag en is dus praktisch overal te installeren.


Plaatsing van een verticale grondwarmtewisselaar

Een bodem-water warmtepomp heeft een zeer goede COP. Door zijn relatieve technische eenvoud heeft dit type warmtepomp het hoogste rendement.

 

<= Vorige pagina