Info Renovatie
Info Zonneboiler Ondersteuning woningverwarming Zonnecollectoren
Info Werkingsprincipe Types warmtepompen

Vervangen van de bestaande verwarmingsketel door een condensatieketel

 

Ook na het wegvallen van de Federale steunmaatregelen voor energiebesparende maatregelen blijft het vervangen van een bestaande verwarmingsketel door een goede en zuinige condensatieketel een interessante investering..

Door de besparing op de stookkosten (die tot 40% lager kunnen liggen) kan de investering op vrij korte termijn zichzelf terugbetalen.

Berekening van de terugverdientijd:

Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een gezin met een jaarlijks verbruik van 3500l stookolie. We vervangen de stookolieketel in dit geval door een condenserende gasketel met doorstromer voor de bereiding van warm water, wat een kostprijs van 4200€ betekent.

De stookkosten zullen jaarlijks met 30% dalen (we gaan uit van een realistische rendementsverbetering), wat met de huidige stookolieprijs (ca 0,92€/l) een jaarlijkse besparing van 966€ betekent. Uw investering betaalt zich dus al terug na 4,5 jaar!

Indien u aan vernieuwing van uw stookketel denkt, kan u ook beslissen om gelijktijdig een zonneboiler te plaatsen. Voor de plaatsing van een zonneboiler kan u wel nog rekenen op een steunmaatregel van de Vlaamse regering, welke 550€/m2 bedraagt.

 

<= Vorige pagina